Geverifieerd

De Gregorio

Introductie:

Wij willen aan architectuur werken op basis van research, niet vanuit het beeld; onderzoek naar haar functie, programma, techniciteit, budget, maar ook naar haar omgeving, haar roots en de relatie met de stedelijke identiteit. Kortom, onderzoek naar ‘samenhang’. Hoe onvolledig samenvattingen ook mogen zijn, we hebben toch maar een poging gedaan om onze ontwerpfilosofie samen te vatten in 10 basisprincipes. Het zijn als het ware tien werk-woorden waarmee we het denkproces omtrent een project willen stroomlijnen.

Deze tien sleutelbegrippen staan niet los van elkaar, maar vormen a.h.w. zelf een verhaal, waarin het ene naar het andere leidt. Uiteindelijk kan het zelfs in een schema samengevat worden, rond de polenStedelijke identiteit’ en ‘Communicatie’;  twee spillen met elk vier ‘spaken’. ‘Stedelijke identiteit is de rode draad in onze zoektocht naar de Stad. Communicatie is essentieel om een zo breed mogelijk sociaal draagvlak te creëren. Vooral de publieke ruimte staat centraal. De filosofie waarop die ontwerpvisie teruggaat, hebben wij uitgebreid neergeschreven in ons boek `Passione Urbana". (Roularta Books 2006). Ons boek Architettura povera (Roularta Books 2007) bouwt daarop verder en legt ook een link naar de vreemde houding van de overheid omtrent architectuurwedstrijden. Voorgestelde architectenbureaus

Sito Architecten
Geverifieerd
Sito is een onafhankelijk dynamisch bureau voor architectuur waarbij vanuit grondige voorstudie een concept wordt gec...
Twaalfbunderstraat 2
9660 Brakel


Stramien cvba
Geverifieerd
Is een multidisciplinair ontwerpbureau op het terrein van architectuur, stedenbouw, ruimtelijke planning en ontwerp v...
Broederminstraat 52
2018 Antwerpen


2voorA
Geverifieerd
2 voor A, opgericht in 1997 betekent zoveel als met twee (Harold en Isabelle) voor Architectuur. Onze opdrachten best...
Mandellaan 281
8800 Roeselare

Neem contact op


Adresgegevens

De Gregorio
Armand Hertzstraat 35
3500 Hasselt